Ganesh Poem in Marathi | गणेश कविता मराठी

आम्ही तुमच्यासाठी खूप सारी कविता लिहितो, आम्ही जो लेखक आहोत, ही कविता भी अवसरवादी आहे, तुमच्यासाठी उत्साहवर्धक आहे, सर्व कविता आणि Ganesh Poem in Marathi आहेत. आपण.

Ganesh Poem in Marathi

अनेक वेबसाइट्स आहेत जिथे तुम्हाला इंग्रजीत कविता मिळतील, इथे तुम्हाला Ganesh Poem in Marathi अनेक प्रकार मिळतील. मी ही इंग्रजी कविता तुमच्यासाठी लिहिली आहे, मी तुमच्यासाठी ही पोस्ट तयार केली आहे, जी तुम्हाला वाचायला मजा येते आणि तुम्ही सहज वाचू शकता.

Ganesh Poem in Marathi

गोरा गोरा पान ,सुपाएवढे कान
दादा मला एक गणपती आण ।।

गणपतीला आणायला रंगीत गाडी
गाडीला जोडली उंदराची जोडी
उंदराच्या जोडीला चिमुकले कान
दादा मला एक गणपती आण

गणपतीला बसायला रंगीत पाट
पाटापुढे वाढले चांदीचे ताट
ताटापुढे थोडीशी रांगोळी काढ
दादा मला एक गणपती आण

गणपतीच्या ताटामध्ये मोदकाचा मान
त्याच्यावरी ठेवले तुळशीचे पान
नैवेद्य नको त्याला हाताने चार
दादा मला एक गणपती आण

बुद्धीची देवता ती फार विदवान
डोक्यावरी माझ्या इथे गणिताचा ताण
सांगून त्याला, माझा भवसागर तार
दादा मला एक गणपती आण

गणपतीच्या दर्शनाला भक्तांची रांग
सर्वांना हवे तुझ्या काळजामध्ये स्थान
अक्षम्य चुका माझ्या पोटात घाल
नि जागा माझी पिट्टूशा उंदरापाशी मांड
दादा मला एक गणपती आण

गणपतीला नको माझ्या ,डॉल्बी नि ढोल
सुपाएवढया कानांमध्ये आवाज जाई खोल
फटाक्यांच्या धुराने डोळे होई लाल

गणपतीला आवडी वीणा नि टाळ
भजनाच्या साथीला माझ्या कवितांचा ताल
दादा मला एक गणपती आण

गणपतीच्या विसर्जनाला झिन्ग्नार्यांची रीघ
तळाशी नदीच्या मुर्त्यांचा ढीग
नका रे रोखू त्याच्या श्वासांची लय

हवे त्यासी आपुल्या प्रेमाचे गीत
जोपुया सारे एकतेची रीत
दादा मला एक गणपती आण

ताशांचा आवाज

ताशांचा आवाज तारारारा झाला र
गणपती माझा नाचत आला

ताशांचा आवाज तारारारा झाला र
गणपती माझा नाचत आला

मोदक लाडू संगतीला घेऊ
भक्ती भावाने देवाला वाहु

गणरायच गुण गान गाऊ
डोळे भरून देवाला पाहु

देवाला पाहु,देवाला पाहु
देवाला पाहु,देवाला पाहु

गाव हा सारा रंगून गेला
गणपती माझा नाचत आला

ताशाचा आवाज तारारारा झाला र
गणपती माझा नाचत आला

ताशांचा आवाज तारारारा झाला र
गणपती माझा नाचत आला

वंदन माझे,तुझिया पाया
धरी शिरावर,कृपेची छाया

भक्ताला या दर्शन दयाया
देवा आधी देवा हे गणराया

देवा आधी देवा हे गणराया
देवा आधी देवा हे गणराया

लहान थोरा आनंद झाला
गणपती माझा नाचत आला

ताशांचा आवाज तारारारा झाला र
गणपती माझा नाचत आला
ताशांचा आवाज तारारारा झाला र

गणपती माझा नाचत आला
फटाके उड़ती जय जय होय

प्रथम तुला वंदितो लिरिक्स

Ganesh Poem in Marathi

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया

विघ्नविनाशक, गुणिजन पालक, दुरित तिमिर हारका
सुखकारक तू, दुःख विदारक, तूच तुझ्यासारखा
वक्रतुंड ब्रम्हांडनायका, विनायका प्रभुराया

सिद्धिविनायक तूच अनंता, शिवात्मजा मंगला
सिंदूर वदना, विद्याधिशा, गणाधिपा वत्सला
तुच ईश्वरा साह्य करावे, हा भवसिंधु तराया

गजवदना तव रूप मनोहर, शुक्लांबर शिवसुता
चिन्तामणी तू अष्टविनायक, सकलांची देवता
रिद्धि सिद्धीच्या वरा दयाळा, देई कृपेची छाया

प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना, गणराया

Ganesh Chaturthi Poem

गणपती हे गणराया,

गणपती हे गणराया
विघ्न दूर करीशी हे तुची नाथा

अनाथांचा तूची आहेस वाली
दुःखी जनांना तुच देशी आधार
सुखाची तुच देशी झोळी भरभरून
महिमा तुझी आहे अपरंपार

सदा राहुदे भक्तांवर तुझ्या कृपेचा हात
गणपती हे गणराया आता
विघ्न दूर करीशी हे तुची नाथा

भक्त करिती तुझ्या नावाचा जागर
माणसा माणसामध्ये वाढलाय अहंम भाव
तुच त्यांना देऊनी बुद्धी
शिकवण देशी परोपकाराची

हिच विनवणी करितो
तुम्हा गणराया हात जोडूनी
आशिर्वाद असूदे या पामरांवरी

गणपती हे गणराया आता
विघ्न दूर करीशी हे तुची नाथा

गणपती बाप्पा

बुद्धिदाता विघ्नत्राता
चरणी तुझ्या लीन माथा…

जास्वंद आणि दुर्वांची जुडी
वाढवी आनंद मोदकांची गोडी…

उंदीरमामांचे लाडके स्वामी
मैत्र भावनेचे भक्त आम्ही…

आनंदाची उधळण सहवास तुझा
आत्मविश्‍वास तेव्हा दुणावतो माझा…

संकटात देशी लढण्याचे बळ
इच्छापूर्तीचे मिळते फळ…

आशिर्वाद पाठीशी सदैव ठेव
नातं तुझं माझं भक्त आणि देव…

….पूनम जगतापबुद्धिदाता विघ्नत्राता

आले आले गणपती आले
मन साऱ्यांचे आनंदित झाले… ॥धृ॥

घेउनी ताट पुजेचे
हातात हार फुलांचा
गणपतीच्या स्वागताला
जमला घोळका मुलांचा… ॥१॥

स्वागत पार्वती नंदनाचे
चला थाटात करूया
“गणपती बाप्पा मोरया”
असे जोशात म्हणूया… ॥२॥

नैवेद्य बाप्पाला मोदकांचा
हिरव्या दूर्वांची जुडी
टाळ्या वाजवून म्हणूया
आरतीची न्यारीच गोडी… ॥३॥

आणली डाव्या सोडेंची
सुबक, सुरेख गणेशमूर्ती
तिची करून प्राणप्रतिष्ठा
लावल्या निरांजनात वाती… ॥४॥

ह्या लाडक्या लंबोदराला
मूषक वाहन शोभते
मला गणपतीची गोडी
दिवसरात्र बाप्पाला पूजते… ॥५॥

Ganpati Bappa Poem in Marathi

आशिर्वाद द्यावा, तू आज गजानना

आशिर्वाद द्यावा , तू आज गजानना!!
परतीच्या वाटेवरी, क्षण हा रेंगाळला!!

तुझे चित्र राहो , मनी या माझ्या सदा!!
विरह हा तो आज , वाटे न यावा पुन्हा !!

विघ्नहर्ता तू , तूच आहेस लंबोदरा!!
तुझे जाणे असे की , पाह तू वळूनी जरा!!

चूकभूल न उरावी , हेच मागणे नंदना!!
गोडी त्या मोदकाची , रेंगाळुदे आता सदा !!

राग ,द्वेष, मत्सर, घेऊन जा तू तुझ्यासवे जरा !!
सुख, समृद्धी आणि आरोग्य , नांदू दे इथे सदा !!

ऐक तू माझे, लंबकर्णा , पितांबरा!!
एकदंत तू , धूम्रवर्ण तू , तुझ्याविना न कोण विश्र्वमुखा !!

परतुनी पुन्हा येण्या , वचन दे तू मला!!
डोळ्यात आहे पाणी , आठवणीत आहेस तू सदा !!

आशिर्वाद द्यावा, तू आज गजानना !!

….योगेश खजानदार

गणपति स्तोत्र

निर्विघ्नार्थं हरीशाद्या देवा अपि भजन्ति यम्
मर्त्येः सवक्रतुन्डोऽर्च्य इति गाणेश संमतम् ||१||

जगत्सृष्ट्यादिहेतुःसा वराश्रुत्युक्तदेवता
गणानांत्वेति मंत्रेण स्तुतोगृत्समदर्षिणा ||२||

इत्युक्तं तत्पुराणेऽतो गणेशो ब्रह्मणस्पतिः
महाकविर्ज्येष्ठराजः श्रूयते मंत्रकृच्च सः ||३||

मंत्रं वदत्युक्थमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पतिः
यस्मिन्निन्द्रादयः सर्वे देवा ओकांसिचक्रिरे ||४||

स प्रभुः सर्वतः पाता यो रेवान्यो अमी वहा
अतोऽर्च्योऽसौ यश्र्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः ॥॥५॥॥

वक्रतुन्डॊऽपि सुमुखः साधो गन्ताऽपि चोर्ध्वगः
येऽमुनार्च्यन्ति ते विघ्नैः पराभूताभवंति हि ॥६॥

ये दूर्वान्कुरलाजाद्यैः पूजयन्ति शिवात्मजं
ऐहिकामुष्मिकान् भोगान् भुक्त्वा मुक्तिन्व्रजन्ति ते ॥७॥

सुखकर्ता दुखहर्ता | गणपती आरती

सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची|
नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची|
सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची|
कंठी झरके माल मुक्ताफळाची || १ ||

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती|
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती||
रत्नखचित फरा तूज गौरीकुमरा|

चंदनाची उटी कुंकुमकेशरा|
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा|
रुणझुणती नुपुरे चरणी घागरिया || 2 ||

लंबोदर पितांबर फनी वरवंदना|
सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना|
दास रामाचा वाट पाहे सदना|

संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवंदना|
जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती|
दर्शनमात्रे मनकामना पुरती || ३ ||

Ganpati Bappa Morya

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण ।
डोळ्यांनी पाहीन रुप तुझें ।
प्रेमें आलिंगन, आनंदे पूजिन ।
भावें ओवाळीन म्हणे नामा ।।१।।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
त्वमेव बंधुक्ष्च सखा त्वमेव ।
त्वमेव विध्या द्रविणं त्वमेव ।
त्वमेव सर्वं मम देवदेव।।२।।

कायेन वाचा मनसेंद्रीयेव्रा
बुद्धयात्मना वा प्रकृतिस्वभावात ।
करोमि यध्य्त सकलं परस्मे
नारायणायेति समर्पयामि ।।३।।

अच्युतं केशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम।
श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकीनायकं रामचंद्र भजे ।।४।।

हरे राम हर राम, राम राम हरे हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

मंत्र पुष्पांजली

ॐ | यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् |
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः || 1 ||

ॐ | राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे |
स मे कामान्कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु |
कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः || 2 ||

ॐ स्वस्ति| साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं
माहाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायी स्यात्सार्वभौमः सार्वायुष
आंतादापरार्धात्पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकराळिति || 3 ||

तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो |
मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे |
आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति || 4 ||

ॐ एकदन्ताय बिद्महॆ वक़तुण्डाय धीमहि तन्नॊ दन्तॆ प्रचॊदयात्

युगे अठ्ठावीस / आरती विठ्ठलाची

युगे अठ्ठावीस विटेवरी उभा
वामाङ्गी रखुमाईदिसे दिव्य शोभा ।
पुण्डलिकाचे भेटि परब्रह्म आले गा
चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा ॥१॥

जय देव जय देव जय पांडुरंगा ।
रखुमाई वल्लभा राईच्या वल्लभा पावे जिवलगा ॥धृ०॥

तुळसीमाळा गळा कर ठेऊनी कटी
कासे पीताम्बर कस्तुरी लल्लाटी ।
देव सुरवर नित्य येती भेटी
गरुड हनुमन्त पुढे उभे राहती ॥२॥

धन्य वेणूनाद अणुक्षेत्रपाळा
सुवर्णाची कमळे वनमाळा गळा ।
राई रखुमाबाई राणीया सकळा
ओवाळिती राजा विठोबा सावळा ॥३॥

ओवाळू आरत्या कुरवण्ड्या येती
चन्द्रभागेमाजी सोडुनिया देती ।
दिण्ड्या पताका वैष्णव नाचती
पण्ढरीचा महिमा वर्णावा किती ॥४॥

आषाढी कार्तिकी भक्तजन येती
चन्द्रभागेमाजी स्नाने जे करिती ।
दर्शन होळामात्रे तया होय मुक्ति
केशवासी नामदेव भावे ओवाळिती ॥५॥

Ganesha Poem

लवधवती विक्राळा / शंकराची आरती

लवधवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा ।
वीषें कंठ काळा त्रिनेत्रीं ज्वाळा ॥
लावण्यसुंदर मस्तकीं बाळा ।
तेथुनियां जल निर्मळ वाहे झुळझूळां ॥१॥

जय देव जय देव जय श्रीशंकरा ।
आरती ओवाळूं तुज कर्पूरगौरा ॥ध्रु॥

कर्पूरगौरा भोळा नयनीं विशाळा ।
अर्धांगीं पार्वती सुमनांच्या माळा ॥
विभुतीचें उधळण शितिकंठ नीळा ।
ऐसा शंकर शोभे उमावेल्हाळा ॥जय॥२॥

देवीं दैत्यीं सागरमंथन पैअं केलें ।
त्यामाजीं जें अवचित हळाहळ उठिलें ॥
तें त्वां असुरपणें प्राशन केलें ।
नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झालें ॥जय॥३॥

व्याघ्रांबर फणिवरधर सुंदर मदनारी ।
पंचानन मनमोहन मुनिजनसुखकारी ॥
शतकोटीचें बीज वाचे उच्चारी ।
रघुकुलतिलक रामदासा अंतरीं ॥जय॥४॥

Buy This Best English Story Book Now

BUY NOW

शेंदूर लाल चढायो / गणपती आरती

शेंदूर लाल चढायो अच्छा गजमुखको ||
दोंदिल लाल बिराजे सूत गौरीहरको ||
हाथ लिए गुड-लड्डू साईं सुरवरको ||
महिमा कहे ना जाय लागत हूँ पदको || 1 ||

जय जय श्री गणराज विध्यासुखदाता ||
धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता ||

अष्टो सिद्धि दासी संकटको बैरी ||
विघनाविनाशन मंगल मूरत अधिकारी ||
कोटि सूरजप्रकाश ऐसी छबि तेरी ||
गंड-स्थल मदमस्तक झूले शाशिहारी || 2 ||

जय जय श्री गणराज विध्यासुखदाता ||
धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता ||

भावभगत से कोई शरणागत आवे ||
संतति सम्पति सभी भरपूर पावे ||
ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे ||
गोसावीनंदन निशिदिन गुण गावे || 3 ||

जय जय श्री गणराज विध्यासुखदाता ||
धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता ||

Hindi Poem for Class 9

महागणपती स्तोत्र

श्रीगणेशाय नमः ॥ नारद उवाच ॥

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं ॥
भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुःकामार्थसिद्धये ॥ १॥

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् ॥
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥२॥

लंबोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च ॥
सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ॥३॥

नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ॥
एकादशं गणपतिं द्वादशम् तु गजाननं ॥४॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्य यः पठेन्नरः ॥
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥

विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं ॥
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिन् ॥६॥

जपेद् गणपतिस्तोत्रं षडभिमार्सैः फ़लम् लभेत् ॥
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥७॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्र्च लिखित्वा यः समर्पयेत् ॥
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥८॥

इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनस्तोत्रं संपूर्णम् ॥

Ganesha Poem Small

गणपती बाप्पा

परवा भेटला बाप्पा, जरा वैतागलेला वाटला
दोन क्षण दम खातो म्हणून माझ्याघरी टेकला
उंदीर कुठे पार्क करू ? लॉट नाही सापडला
मी म्हंटलं सोडून दे, आराम करु दे त्याला

तू पण ना देवा कुठल्या जगात राहतोस ?
मर्सिडिस च्या जमान्यात उंदरावरून फ़िरतोस
मर्सिडिस नाही निदान नॅनो तरी घेऊन टाक
तमाम देव मंडळींमधे भाव खाऊन टाक

इतक्या मागण्या पुरवताना जीव माझा जातो
भक्तांना खुश करेपर्यंत माझा जीव दमतो
काय करू आता सार मॅनेज होत नाही
पुर्वीसारखी थोडक्यात माणसं खुशही होत नाहीत

इमिग्रेशन च्या रिक्वस्ट्स ने सिस्टीम झालीये हॅंग
तरीदेखील संपतच नाही भक्तांची रांग
चार आठ आणे मोदक देऊन काय काय मागतात
माझ्याकडच्या फ़ाइल्स नुसत्या वाढतच जातात

माझं ऐक तू कर थोडं थोडं डेलिगेशन
मॅनजमेंटच्या थेअरीमधे मिळेल सोल्यूशन
एम बी ए चे फ़ंडे तू शिकला नाहीस का रे ?
डेलिगेशन ऑफ़ ऍथॉरिटी ऐकल नाहीस कारे ?

असं कर बाप्पा एक लॅपटॉप घेउन टाक
तुझ्या साऱ्या दूतांना कनेक्टीव्हिटी देऊन टाक
म्हणजे बसल्याजागी काम होइल धावपळ नको
परत येउन मला दमलो म्हणायला नको

माझ्या साऱ्या युक्त्यांनी बाप्प झाला खुश
माग म्हणाला हवं ते एक वर देतो बक्षिस
सी ई ओ ची पोझिशन, टाऊनहाऊस ची ओनरशिप
ईमिग्रेशनदेखील होइल लवकर मग ड्युअल सिटिझनशिप

मी हसलो उगाच, म्हंटल, देशील जे मला हवं ?
म्हणाला मागून तर बघ, बोल तुला काय हवं !
पारिजातकाच्या सड्यात हरवलेलं अंगण हवं
सोडून जाता येणार नाही अस एक बंधन हवं

हवा आहे परत माणसातला हरवलेला भाव
प्रत्येकाच्या मनाच्या कोपऱ्यात थोडासा शिरकाव
देशील आणून परत माझी हरवलेली नाती
नेशील मला परत जिथे आहे माझी माती

इंग्रजाळलेल्या पोरांना थोडं संस्कृतीचं लेणं
आईबापाचं कधीही न फ़िटणारं देणं
कर्कश्श वाटला तरी हवा आहे ढोलताशांचा गजर
भांडणारा असला तरी चालेल पण हवा आहे शेजार

य़ंत्रवत होत चाललेल्या मानवाला थोडं आयुष्याचं भान
देशील का रे बाप्पा माझ्या पदरात एवढं दान ?
“तथास्तु” म्हणाला नाही सोंडेमागून नुसता हसला
सारं हाताबाहेर गेलंय पोरा “सुखी रहा” म्हणाला बाप्पा माझा.

दुर्गे दुर्घट भारी / देवीची आरती

Ganesh Poem in Marathi

दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी ।
अनाथनाथे अंबे करुणा विस्तारी ।
वारी वारी जन्ममरणाते वारी ।
हारी पडलो आता संकट निवारी ।। १ ।।

जय देवी जय देवी महिषासुरमर्दिनी ।
सुरवरईश्वर-वरदे तारक संजीवनी ।।
जय देवी जय देवी ।। धृ० ।।

त्रिभुवनभुवनी पहाता तुजऐसी नाही ।
चारी श्रमले परंतु न बोलवे काही ।
साही विवाद करिता पडले प्रवाही ।
ते तू भक्तालागी पावसी लवलाही ।। २ ।।

प्रसन्नवदने प्रसन्न होसी निजदासां ।
क्लेशांपासुनी सोडवी तोडी भवपाशा ।
अंबे तुजवाचून कोण पुरवील आशा ।
नरहरि तल्लीन झाला पदपंकजलेशा ।। ३ ।।

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती / आरती दत्ताची

त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्त हा जाणा
त्रिगुणी अवतार त्रैलोक्य-राणा
नेति नेति शब्दें न ये अनुमाना
सुरवरमुनिजनयोगिसमाधि न ये ध्याना ॥१॥

जयदेव जयदेव जय श्रीगुरुदत्ता
आरती ओंवाळितां हरली भवचिंता ॥धृ॥

सबाह्य अभ्यंतरीं तूं एक दत्त
अभाग्यासी कैची कळेल ही मात
पराहि परतलि तेथें कैचा हा हेत
जन्म मरणाचा पुरलासे अंत ॥२॥

दत्त येऊनिया उभा ठाकला
सद्भावे साष्टांगे प्रणिपात केला
प्रसन्न होऊनी आशिर्वाद दिधला
जन्ममरणाचा फेरा चुकविला ॥३॥

‘दत्त दत्त’ ऐसे लागले ध्यान
हारपले मन झाले उन्मन
मी-तुंपणाची झाली बोळवण
एका जनार्दनी श्रीदत्तध्यान ॥४॥

Short Ganesh Poem

आगमन गणपती बाप्पाचे

मल्हाराच्या साजात आले गणराज माझ्या दारी
सिंहासन सजवुणी केली मी जय्यत तयारी

चढवुनी मोदकाच प्रसाद लावुनी आंब्याची तोरण
दुःख सारे विसरूणी आनंदात झाले बाप्पाचे आगमण

नतमस्तक होऊणी सेवा तुझी करुणी
तुझ्या नावाच्या जल्लोषात बसलोय तुझ्या चरणी

सजलय घर माझ बाप्पा तुझ्या येण्याणी
सुःख समृद्धी नांदो सदैव आमच्या जीवनी

….स्नेहा माटुरकर

गणेश चतुर्थी की

वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी
हर लो हमारे, प्रभु सारे दु:ख क्लेशजी
धर्म के नाम पर, जंग छिड़ी हैं यहां
हिन्द बंट जाए, यही चाहता है ये जहां

आपस के झगड़ों में, डूबे न देश जी
वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी
दूर होते जा रहे हैं लोग संस्कृति से
करते हैं खिलवाड़, ये रोज प्रकृति से

दो बुद्धि गंदा न करें, ये परिवेशजी
वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी
हम हैं तुम्हारे सेवक प्रभो! सर्वदा से ही
हमको बचा लो प्रभु, घोर विपदा से जी

अनुग्रह करें, भक्तों पर तो विशेषजी
वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी
हिन्द मेरा बस सदा आबाद ही रहे
गीता का संदेश कथा रामायण की कहे

दिन-रात करे, उन्नति ये मेरा देश जी
वर दो, वर दो, वर दो गणेशजी

गणेशोत्सव कविता

हे गौरी के लाल
देवलोक के तुम सरताज
सुन ले गणेश मेरी पुकार
प्रभु कर दे मेरी नैया पार

रिद्धि-सिद्धि के तुम हो दाता
दीन दुखियों के भाग्य विधाता
तुझमें ज्ञान-सागर अपार
प्रभु कर दे मेरी नैया पार

सब देवन में प्रथम देव तुम
मूषक तुम्हारे पास विराजे
करते पूजन आरती उतार

अशी चिक मोत्याची माळ

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग
या चिक माळेला

रेशमी बावशार दोरा ग
माऊ रेशमाच्या दोऱ्यात
नौरंगी माळ ओविली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

अशा चिक माळेला
हिऱ्याचे आठ आठ पदर ग
अशी तीस तोळ्याची माळ
गणपतीला ग घातली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग
गोऱ्या गणपतीला फुलून
माळ शोभली ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

त्याने गोड हासुनी
मोठा आशीर्वाद दिला ग
चला चला करूया नमन

गणराया ला ग
त्याचा आशीर्वाद ने
करू सुरुवात शुभ करायला ग

अशी चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग
चिक मोत्याची माळ
होती ग तीस तोळ्याची ग

जसा गणपती चा गोंडा
चौरंगी लाल बावटा ग

Short Ganesh Poetry

पार्वतीच्या बाळा

आला रे आला गणपती आला
आला रे आला गणपती आला

आला रे आला गणपती आला
आला रे आला गणपती आला

पार्वतीच्या बाळा,पायात वाळा
पार्वतीच्या बाळा,तुझ्या पायात वाळा

पुष्प हारांच्या घातलात माळा

Hindi Poem for Class 10

चाहूल तुझ्या येण्याची

चाहूल तुझ्या येण्याची
मला आता लागली
तुझ्या आगमनाची
पूर्ण तयारी झाली

हे गणपती बाप्पा तू
सकल देवांचा नायक
संकटातून सोडविशी
तुच विश्वाचा चालक

तुझ्या चतुर्थीचा उपवास
मनोभावे मी करते
तुझ्या चरणांसी माझा
देहभाव मी अर्पिते

सुखकर्ता आहेस तू
भालचंद्र ही असशी
भक्तांच्या विघ्नांचा
नाश तूच करशी

तुझ्या पूजनात असते
दुर्वांना महत्त्व विशेष
कुणी म्हणती गजानना
म्हणती कुणी गणेश

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला
असते तुझीच गणेशवंदना
वर्णू कशी ख्याती तुझी
तुझ म्हणती गौरीनंदना

गणपति उत्सव

कितना रूप राग रंग
कुसुमित जीवन उमंग!
अर्ध्य सभ्य भी जग में
मिलती है प्रति पग में!

श्री गणपति का उत्सव,
नारी नर का मधुरव!
श्रद्धा विश्वास का
आशा उल्लास का

दृश्य एक अभिनव!
युवक नव युवती सुघर
नयनों से रहे निखर
हाव भाव सुरुचि चाव

स्वाभिमान अपनाव
संयम संभ्रम के कर!
कुसमय! विप्लव का डर!
आवे यदि जो अवसर

तो कोई हो तत्पर
कह सकेगा वचन प्रीत,
‘मारो मत मृत्यु भीत,
पशु हैं रहते लड़कर!

मानव जीवन पुनीत,
मृत्यु नहीं हार जीत,
रहना सब को भू पर!’
कह सकेगा साहस भर

देह का नहीं यह रण,
मन का यह संघर्षण!
‘आओ, स्थितियों से लड़ें
साथ साथ आगे बढ़ें

भेद मिटेंगे निश्वय
एक्य की होगी जय!
‘जीवन का यह विकास,
आ रहे मनुज पास!

उठता उर से रव है,–
एक हम मानव हैं
भिन्न हम दानव हैं!’

….सुमित्रानंदन पंत

Marathi in Ganesh Poem

वंदन करतो गणरायाला,
हात जोडतो वरद विनायकाला..
प्रार्थना करतो गजाननाला,
सुखी ठेव नेहमी..!

सर्व गणेश भक्तानां
गणेश चतुर्थीच्या हार्दीक शुभेच्छा.

तुमच्या आयुष्यातला आनंद,
गणेशाच्या पोटा इतका विशाल असो,
अडचणी उंदरा इतक्या लहान असो,
आयुष्य सोंडे इतके लांब असो,
क्षण मोदका इतके गोड असो,

गणेश चतुर्थीच्या
हार्दिक शुभेच्छा.

तूच सुखकर्ता तूच दुःखहर्ता
अवघ्या दिनांचा नाथा
बाप्पा मोरया रे, बाप्पा मोरया रे
चरणी ठेवितो माथा.

गणेश चतुर्थीच्या
हार्दिक शुभेच्छा !

गणेश चतुर्थी शुभेच्छा

तव मातेचे आत्मरुप तू
ओंकाराचे पूर्ण रुप तू
कार्यारंभी तुझी अर्चना
विनायका स्वीकार वंदना.

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

तुमच्या मनातील सर्व मनोकामना
पूर्ण होवोत, सर्वांना सुख,समृध्दी, ऎश्वर्य,
शांती, आरोग्य लाभो,
हीच बाप्पाच्या चरणी प्रार्थना.

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

हरिसी विघ्न जणांचे,
असा तू गणांचा राजा
वससी प्रत्येक हृदयी,
असा तू मनांचा राजा
स्वीकार गणराया तुझिया चरणी,
साष्टांग दंडवत माझा.

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

देवबाप्पा तू सोबत असतो
म्हणून संकटाना समोर जाण्याची
ताकद दुप्पट होते.

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

गणराया तुझ्या येण्याने
सुख,समृध्दी,शांती,आरोग्य लाभले
सर्व संकटाचे निवारण झाले
तुझ्या आशीर्वादाने यश लाभले
असाच आशीर्वाद राहू दे

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

स्वर्गात पण जे सुख मिळणार नाही
ते तुझ्या चरणाशी आहे
कितीही मोठी समस्या असुदे बाप्पा
तुझ्या नावातच समाधान आहे

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

कोणतीही येऊदे समस्या
तो नाही सोडणार आमची साथ
अशा आमच्या गणरायाला नमन
करितो जोडुनी दोन्ही हाथ

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

वदंन करतो गणरायाला
हात जोडतो वरद विनायकाला
प्रार्थना करतो गजाननाला
सुखी ठेव नेहमी
सर्व गणेश भक्तांना

!! गणेश चतुर्थीच्या हार्दिक शुभेच्छा !!

वक्रतुंडा महाकाय मंत्र

वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा

(वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय

(लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा

(वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय

(लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा

(वक्रतुण्ड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय

(लम्बोदर नमोस्तुभ्यम
सततम् मोदक प्रिय
निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा
सर्वकार्येषु सर्वदा)

||श्री गणपती स्तोत्र||

Ganesh Poem in Marathi

साष्टांग नमन हे माझे गौरीपुत्रा विनायका ।
भक्तीनें स्मरतो नित्य आयुःकामार्थ साधती ॥ १ ॥

प्रथम नांव वक्रतुंड दुसरें एकदंत ते ।
तिसरे कृष्णपिंगाक्ष चवथे गजवक्र ते ॥ २ ॥

पांचवे श्रीलंबोदर सहावें विकट नांव ते ।
सातवे विघ्नराजेंद्र आठवे धुम्रवर्ण ते ॥ ३ ॥

नववे श्री भालचंद्र दहावे श्री विनायक ।
अकरावे गणपती बारावे श्री गजानन ॥ ४ ॥

देवनांवे अशी बारा तीन संध्या म्हणे नर ।
विघ्नभीती नसे त्याला प्रभो ! तू सर्व सिद्धिदे ॥ ५ ॥

विद्यार्थ्याला मिळे विद्या धनार्थ्याला मिळे धन ।
पुत्रार्थ्याला मिळे पुत्र मोक्षार्थ्याला मिळे गति ॥ ६ ॥

जपता गणपती स्तोत्र सहा मासांत हे फळ ।
एक वर्ष पुर्ण होतां मिळे सिद्धी न संशय ॥ ७ ॥

नारदांनी रचिलेले झाले संपू्र्ण स्तोत्र हें ।
श्रीधराने मराठींत पठण्या अनुवादिले ॥ ८ ॥

॥ श्रीगणपती स्तोत्र संपूर्ण ॥

Also Read-

हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कविता पसंद आई होगी. Ganesh Poem in Marathi में हमने अपनी वेबसाइट पर आपके लिए प्यारी कविताएं लिखी हैं, अगर आपको हमारी कविता पसंद आती है तो कृपया कमेंट करें। पूरी कविता पढ़ने के लिए धन्यवाद.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *